Socialinės atsakomybės politika

Esame bendrovė, besispecializuojanti įvairių prekių didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje ir distribucijoje, įsipareigojusi savo klientams tiekti kokybiškas prekes laikydamasi tinkamų darbo vietos ir darbo sąlygų, atitinkančių mūsų klientų keliamus bei tarptautinius standartus.

Siekiame būti lygias galimybes skatinančiu darbdaviu, užtikrinančiu saugią, sveiką, profesionalią ir veiksmingą darbo aplinką visiems savo darbuotojams.

Siekdami šio tikslo ketiname:

  • Būti socialiai atsakingi ir laikytis nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimų.
  • Vykdyti įmonės darbo vietų ir darbo aplinkos sąlygų gerinimą ir užtikrinti visų mūsų darbuotojų saugą ir sveikatą.
  • Užtikrinti, kad darbuotojai nebūtų diskriminuojami, griežtai užkirsti sąlygas priverstiniam darbui, vaikų darbui ir prievartinėms drausminamosioms priemonėms.
  • Suteikti darbuotojams sąžiningą atlygį už atliekamą darbą, užtikrinti teisę į asociacijų laisvę bei kolektyvines derybas ir užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkantį darbo laiko režimą.
  • Nuolat peržiūrėti ir tobulinti įmonės politiką atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius, mūsų įmonės ir mūsų klientų reikalavimus

Ši įmonės socialinės atsakomybės politika bus efektyviai įgyvendinama, palaikoma ir tinkamomis priemonėmis skelbiama viešai bei aptariama su suinteresuotais įmonės darbuotojais ir kitais asmenimis.

Socialinės atsakomybės ataskaita

UAB “SANITEX” 2015 m. vasario 24 d. buvo sertifikuota pagal tarptautinį socialinės atsakomybės standartą SA8000:2008 ir įsipareigojo laikytis šio standarto principų, rūpintis savo darbuotojų gerove, puoselėti socialiai atsakingą požiūrį į darbuotojus ir juos supančią aplinką.

Mūsų įmonė ir toliau laikosi standarto nustatytų reikalavimų: nenaudoja vaikų darbo, užtikrina tinkamas sąlygas darbuotojų profesinės saugos ir sveikatos apsaugai, garantuoja darbuotojų organizacijų laisvę, draudžia bet kokią darbuotojų diskriminaciją, netaiko ir neskatina fizinių drausminių priemonių, priverstinio darbo, laikosi darbo laiko reglamentavimo, teisingai atlygina už darbą. Nepaisant to, UAB „SANITEX“ stengiasi padaryti dar daugiau. Todėl įmonė yra išsikėlusi aukštesnius socialinės atsakomybės tikslus: dalyvauti socialinėje veikloje, rūpintis aplinkos apsauga, skatinti darbuotojų sportinį aktyvumą, stiprinti darbuotojų imunitetą, palaikyti mažą vartotojams tiekiamų produktų rizikos lygį.
Socialinė parama. UAB „SANITEX“ aktyviai dalyvauja socialinėse akcijose ir remia įvairias paramos organizacijas. 2015 m. spalio 16-17 d. ir 2016 m. kovo 18-19 d. įmonė dalyvavo organizacijos „Maisto bankas“ skelbiamoje akcijoje, kurios metu prekybos centrų lankytojai raginami nepasiturinčioms šeimoms nupirkti ilgai negendančių maisto produktų. Apie rengiamą akciją buvo atskirai informuoti ir skatinami dalyvauti ir įmonės darbuotojai bei partneriai, taip pat skelbiama internetiniame tinklalapyje. Viso šiomis dienomis organizacijai „Maisto bankas“ buvo perduota 4846,48 Eur vertės maisto produktų, surinktų PROMO Cash&Carry parduotuvėse.

UAB „SANITEX“ per labdaros ir paramos fondą „Algojimas“ remia trynukus auginančias šeimas, suteikdama joms teisę nemokamai atsiimti sauskelnių pagal kiekvienos šeimos poreikį įmonės parduotuvėse. Per 2015 m. įmonė viso išdalino sauskelnių remiamoms šeimoms, kurių vertė 5577,6 Eur.

Esame „auksinis“ (pagal teikiamos paramos dydį) Lietuvos zoologijos sodo remėjas, remiantis zoologijos sode gyvenančias kapucino rūšies bezdžiones. UAB „SANITEX“ yra skyrusi paramą šiems gyvūnams už 500 Eur.

Taip pat nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. sausio 4 d. UAB „SANITEX“ dalyvavo akcijoje, kurios metu skatino darbuotojus ir PROMO Cash&Carry lankytojus aukoti gyvūnams skirtas prekes į prekybos centruose esančias specialias aukojimo dėžes. Visos surinktos gyvūnų prekės, 2634 kg šunų ir kačių maisto, buvo perduotos gyvūnų globos namams.

2016 m. sausio 21 d. UAB „SANITEX“ dalyvavo Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santariškių klinikų Kraujo centro organizuojamojoje kraujo donorystės akcijoje, kurios metu UAB „SANITEX“ įmonės patalpose darbo metu priėmė Kraujo centro specialistus bei suteikė galimybę darbuotojams tapti kraujo donorais.

Darbuotojų interesai. UAB „SANITEX“ skatina darbuotojus sportuoti. Įmonė subūrė savo krepšinio komandą, suteikė jai patalpas treniruotėms ir komandines aprangas. Taip pat įmonė organizuoja krepšinio lygą tarp SANITEX grupės įmonių, kurios metu geriausios komandos apdovanojamos prizais.

UAB „SANITEX“ rūpinasi darbuotojų sveikata ir skatina darbuotojus bei jų šeimos narius skiepytis nuo gripo ir erkinio encefalito, kompensuodama pusę vakcinos kainos. Be to, darbuotojų patogumui įmonė sudaro galimybes darbuotojams pasiskiepyti darbo metu bendrovės patalpose paslaugas teikiant medicinos specialistams arba nuvykus į suderintą medicinos įstaigą. 2015 m. viso buvo paskiepyti 97 darbuotojai.

Aplinkosauga. UAB „SANITEX“ rūpinasi aplinkos apsauga kontroliuodama įmonės veikloje susidarančių atliekų tvarkymą bei elektros energijos naudojimą.

UAB „SANITEX“ utilizuoja sugadintus, pasibaigusio galiojimo termino ar dėl kitų priežasčių netinkamus parduoti ir vartoti maisto produktus utilizavimo paslaugas teikiančioje įmonėje. Visos kitos įmonės veikloje susidariusios atliekos rūšiuojamos į specialius konteinerius ir perduodamos atliekų tvarkytojui. UAB „SANITEX“ taip pat skatina rūšiuoti ir biuro darbuotojus: biuruose pastatytos specialios atliekų rūšiavimui skirtos šiukšliadėžės, taip pat darbuotojams periodiškai teikiama papildoma informacija apie rūšiavimo konteinerius.

Taip pat UAB „SANITEX“ 2015-2016 m. pakeitė visas biuruose, parduotuvėse ir sandėliuose naudojamas elektros lemputes į energiją taupančias, tokiu būdu taupant elektros energijos sunaudojimą.

Produktų sauga. 2012 m. liepos mėn. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos atrinko 5 ūkio subjektus, kurių rizikingumo lygis žemiausias, o priežiūra mažiausiai intensyvi ir pasiūlė pasirašyti ūkio subjekto, siekiančio būti įrašytu į Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos „Baltąjį sąrašą“, deklaraciją bei ją pateikti inspekcijai. 2012 m. gruodžio 12 d. inspekcijos viršininko įsakymu buvo patvirtintas „Baltasis sąrašas“, į kurį buvo įtrauktos 4 žemiausio rizikos lygio įmonės, taip pat ir UAB „SANITEX“. Šis sąrašas buvo pakeistas 2015 m. birželio 1 d., tačiau mūsų įmonė išliko įtraukta į „Baltająjį sąrašą“. Tai didelis įmonės atsakingumo įvertinimas ir pripažinimas, kad tinkamai valdome tiekiamų produktų saugą.

Taigi UAB „SANITEX“ ne tik laikosi teisės aktų reikalavimų, bet taip pat ir siekia aukštesnių tikslų, iškeltų siekiant padidinti įmonės socialinę atsakomybę. UAB „SANITEX“ ketina ir toliau aktyviai vykdyti socialiai atsakingą veiklą bei gerinti aukščiau apibrėžtus rezultatus.