Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

  Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis UAB „SANITEX“ (toliau – Sanitex) interneto tinklalapyje „Sanitex.eu”, esančiais interneto adresu https://www.sanitex.eu (toliau - „Sanitex.eu”), tvarko „Sanitex.eu” lankytojų (fizinių/juridinių asmenų) (toliau vadinama - Jūs) asmens duomenis.

  Interneto tinklalapyje „Sanitex.eu” Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

  „Sanitex.eu” yra skirta ne jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per „Sanitex.eu”.

 2. Tiesioginė rinkodara

  Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant naujienlaiškio gavimo formą „Sanitex.eu” skiltyje „Užsisakykite naujienas“. Jeigu savo sutikimo su tiesiogine rinkodara neišreikšite, Sanitex negalės pateikti naudingos ir aktualios informacijos.

  Kad galėtume tvarkyti mūsų naujienlaiškių prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. laiškus, mes naudojame automatizuotą rinkodaros platformą MailerLite. Su MailerLite privatumo politika galite susipažinti šiuo adresu: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

  Naujienlaiškiuose gali būti naudojami tinklo duomenų rinkėjai (angl. "web beacons"), unikalūs identifikatoriai ir kitos sekimo priemonės, renkančios informaciją apie naujienlaiškių užsisakymą, (ne)gavimą, atidarymą, nuorodų paspaudimą, atsisakymą, kokia aplikacija/programa naudojama laiškui perskaityti, IP adresas ir pagal jį priskirta valstybė. Ši informacija renkama statistikos tikslais, siekiant stebėti ir tobulinti mūsų naujienlaiškius.

  Jūs galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, paspaudus kiekvieno naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

 3. Cash&Carry kortelė

  Jūsų duomenis (vardas, pavardė, fakso Nr., tel. Nr., individualios veiklos pažymėjimo/verslo liudijimo Nr., gyvenamosios vietos adresas, pašto kodas, el. pašto adresas, ir kiti duomenys, jeigu nurodote) Cash&Carry kortelės užsakymo ir pristatymo/atsiėmimo tikslu mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant Cash&Carry kortelės užsakymo formą „Sanitex.eu” skiltyje „Cash&Carry kortelė“ – „Pildyti anketą kortelei gauti“. Šioje „Sanitex.eu” skiltyje galite rasti daugiau informacijos apie tai, kaip šiuo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

 4. Prekių užsakymas

  Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., adresas, veiklos numeris), siekiant sudaryti sutartį, mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant tapimo klientu formą „Sanitex.eu” skiltyje „Tapkite klientu“. Jums nepateikus duomenų šioje skiltyje, mes negalėsime sukurti Jūsų paskyros ir priimti Jūsų užsakymų. Šalims sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šie duomenys tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu, kliento paskyros administravimo ir prekių www.sanitex.eu užsakymo bei pristatymo tikslais.

 5. Kandidatų asmens duomenys

  Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu, per darbo skelbimų portalus arba pasinaudodami „Sanitex.eu” esančia kandidatavimo forma skiltyje „Karjera“ – „Darbas Sanitex“ – „Pildyti kandidatų anketą“, asmens duomenis (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono Nr., el. pašto adresas, išsilavinimas, informacija apie darbo patirtį, informacija apie įgūdžius, informaciją apie vairuotojo pažymėjimą, kompiuterinis raštingumas, lūkesčiai dėl miesto, pozicijos ir atlyginimo, CV ir kita informacija, jeigu nurodote) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami juos mums, siekdami įsidarbinti Sanitex.

  Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

 6. Ne asmeninių duomenų tvarkymas

  Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų interneto tinklalapyje „Sanitex.eu” ir (arba) pasinaudojus „Sanitex.eu”, užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

 7. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti „Sanitex.eu” ir saugoti šios svetainės duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai,debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų duomenys gali būti teikiami kurjeriams ir/ar krovinių vežėjams, taip pat Sanitex grupės įmonėms (įskaitant, bet neapsiribojant UAB „Baltic Logistic Solutions“, UAB „Officeday“), franšizės sutarties pagrindu „Officeday“ prekės ženklą ir koncepciją naudojančioms įmonėms. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

  Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

 8. Informacija Jūsų kompiuteryje

  Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto tinklalapyje „Sanitex.eu”. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi ”Sanitex.eu” bei užtikrina, kad kiekvienąkart jame lankantis, Jums nereikėtų į ”Sanitex.eu” iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, pakeisdami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nustatymus.

 9. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

  Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus interneto tinklalapyje „Sanitex.eu”, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs interneto tinklalapyje „Sanitex.eu” pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

 10. Trečiųjų šalių tinklalapiai

  Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per interneto tinklalapyje „Sanitex.eu” esančias nuorodas.

  Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.

 11. Asmens duomenų saugumas

  Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

  Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto tinklalapyje „Sanitex.eu”, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

 12. Duomenų saugojimo terminas

  Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

  Kandidatų asmens duomenis saugome tol kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstą CV, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 2 metus nuo sutikimo davimo momento.

  Sanitex saugos Cash&Carry kliento kortelės administravimo tikslu tvarkomus asmens duomenis 10 metų po jos paskutinio panaudojimo. Šis duomenų saugojimo terminas yra reikalingas, kad Sanitex galėtų pasinaudoti savo teisių ir teisėtų interesų gynyba.

  Asmens duomenis, tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu, saugome ne ilgiau nei 3 metus nuo paskutinio mūsų naujienlaiškio atidarymo. Nebent savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros atšauksite anksčiau.

  Duomenis, tvarkomus pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo pagrindu, saugome ne ilgiau nei 10 metų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasibaigimo dienos.

 13. Duomenų nepateikimo pasekmės

  Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Sanitex gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

 14. Jūsų teisės

  Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  1. prašyti, kad Sanitex leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  4. teisę atšaukti sutikimą;
  5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Jūs galite pasinaudoti nurodytomis savo teisėmis kreipdamiesi į Sanitex el. paštu privacy@sanitex.eu

 15. Pranešimai

  Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su „Sanitex.eu”, informuokite apie tai „Sanitex.eu” komandą.

 16. Autorinės teisės

  Draudžiama be UAB "Sanitex" leidimo naudoti ir platinti interneto tinklalapyje www.sanitex.eu esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse.

  Pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės ir grafinės informacijos. Teisės į informaciją, prie kurios nėra nuorodos į trečiųjų šalių autorines teises, priklauso "Sanitex".

  Nors "Sanitex" deda visas pastangas, kad šioje interneto svetainėje publikuojama informacija atitiktų tikrovę ir nebūtų pasenusi ar iškraipyta, bendrovė neatsako už internete pateikiamos informacijos naujumą, tikslumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi svetainėje www.sanitex.eu pateikta informacija.

 17. Sąlygų keitimas

  Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums interneto tinklalapyje „Sanitex.eu” ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės interneto tinklalapiu „Sanitex.eu” po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

 18. Baigiamosios nuostatos

  Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.