Cigarai

Cigarai Tabacalera Zapata Corona, 1 vnt.
Kodas: V91Z22C
Brūkšn. kodas: 8437012370999
Cigarai Tabacalera Zapata Mini Robustos, 1 vnt.
Kodas: V91Z22E
Brūkšn. kodas: 8437013323741
Cigarai C/L BLOCK CORONOA SUMATRA, 5 vnt.
Kodas: V91Z112
Brūkšn. kodas: 4012922617040
Cigarai C/L SENORITAS SUMATRA, 10 vnt.
Kodas: V91Z116
Brūkšn. kodas: 4012922615091