Skalbimo milteliai NEUTRAL, Main, 18 skalbimų, 1,188kg

„NEUTRAL” 0% specialiai sukurti jautrią ir alergišką odą turintiems žmonėms, tinka vaikų drabužėliams skalbti.
Nuo 5 iki 15% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, <5% fermentų, nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, fosfonatų, polikarboksilatų, muilo, ceolitų.
Naudojimo instrukcija: tinka skalbti rankomis ar skalbimo mašina esant 30°/40°/60°.
Perspėjimai : sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Skalbimo milteliai baltiems audiniams
Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas neprae
Tinka skalbti rankomis ar skalbimo mašina esant 30°/40°/60°.