Priemonė nuo uodų, erkių REPELENT PLUS, 150 ml, 1vnt

Repelent PLUS
dietil-meta-tualamidas

Uodams, erkėms, mašalams atbaidyti
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje P210. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti P211. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius P251. Nepradurti ir nedeginti net
Tinkamas purkšti ant odos ar drabužių. Neskirtas pramoniniam ar profesionaliam naudojimui.