Kramtomoji guma Orbit Strawberry/Bananna, OTC, 14g