Smulki druska su jodu, maišeliuose, 1 kg

Natrio chlorido (NaCl) ne mažiau kaip 99,76%; Jodo apie 300µg
Prekės dokumentas