Alus, ALAUS LAIŠKAI, Raspberry Porter, 7,5%, 0,75 l