Prašome palaukti…

Cash&Carry kliento kortelės įsigijimo ir naudojimo taisyklės


Cash&Carry kliento kortelę gali įsigyti tik juridiniai asmenys: įmonės, įstaigos, organizacijos, dirbantieji pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą, ūkininkai, asociacijos ir pan.

Norėdami įsigyti kortelę, papildomai turite pateikti šiuos dokumentus:
  • įmonėms: registracijos pažymėjimo kopiją.
  • dirbantiems pagal verslo liudijimus, užsiimantiems individualia veikla, ūkininkams: pažymėjimo kopiją, asmens tapatybės dokumentą.
Dokumentus galite „prisegti“ prie internete užpildytos anketos arba pateikti juos atsiimant kortelę. Kliento kortelę atsiimti galėsite po 5 darbo dienų Jūsų anketoje pasirinktoje Cash&Carry parduotuvėje. Viena įmonė gali įsigyti ne daugiau kaip 6 Cash&Carry kliento korteles.

Nepanaudojus Cash&Carry kliento kortelės dvejus metus nuo jos pagaminimo datos - kortelė anuliuojama.
 
Asmuo, kurio duomenys nurodyti ant kortelės, pats atsako už kortelės ir duomenų išsaugojimą. Praradus kortelę, jos turėtojas privalo informuoti UAB „SANITEX” dėl kortelės anuliavimo.

 

DUOMENŲ APSAUGOS PRANEŠIMAS

Duomenų valdytojas

Cash&Carry kliento kortelės anketoje nurodytų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Sanitex“, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas (toliau – Sanitex).
 
 

Duomenų tvarkymo tikslai

Sanitex ketina tvarkyti anketoje nurodytus duomenis Cash&Carry kliento kortelės administravimo ir tiesioginės rinkodaros tikslu.
 
 

Cash&Carry kliento kortelės administravimas

Sanitex Cash&Carry kliento kortelės administravimo tikslu tvarkys šią anketoje Jūsų pateiktą informaciją ir asmens duomenis:

Įmonės pavadinimas, įmonės telefono Nr., mobilaus telefono Nr., fakso Nr., el. paštas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, pažymėjimo numeris, pažymėjimo galiojimo data, informacija apie fizinio/juridinio asmens veiklos pobūdį, iškrovimo adresai, pagrindinė veikla, įmonės vadovas, žmonių, dirbančių įmonėje skaičius, asmenų, kuriems užsakoma kortelė vardai, pavardės ir el. pašto adresai, kortelės atsiėmimo vieta. Tuo atveju, jei nepateiksite anketoje nurodytos privalomos informacijos ir asmens duomenų, Sanitex negalės Jums išduoti Cash&Carry kliento kortelės. Sanitex tvarkys anketoje nurodytus asmens duomenis sutikimo, teisėto intereso ir/ar sutarties vykdymo pagrindu.

PROMO Cash&Carry kliento kortelės turėtojui teikiami Sanitex prekių ir/ar paslaugų pasiūlymai, specialios kainos, nuolaidos, išrašomos PVM sąskaitos faktūros, priimami kiti panašūs verslo sprendimai.
 
 

Tiesioginė rinkodara

Sanitex tvarkys Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, taip pat veiklos pobūdį tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu išreikšite savo sutikimą pažymėdami anketoje. Jeigu savo sutikimo su tiesiogine rinkodara neišreikšite, Sanitex negalės pateikti naudingos ir aktualios informacijos.

Kortelės turėtojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti jo kontaktinių duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu kreipdamasis elektroniniu paštu privacy@sanitex.eu arba gautame elektroniniame laiške paspausti atsisakymo nuorodą.

Sanitex išsiunčia prašymą sutikti su tiesiogine rinkodara asmenims, kurių asmens duomenys buvo įrašyti anketoje (asmenys, kuriems užsakoma kortelė). Sanitex nepradeda tvarkyti šių asmenų duomenų, kol nėra gaunamas jų sutikimas.
 
 

Duomenų perdavimas

Anketoje pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims nėra perduodami, išskyrus Sanitex įgaliotus partnerius, kurie padeda prižiūrėti Sanitex interneto svetainę, administruoti Cash&Carry kliento kortelę, ir užsiimti tiesiogine rinkodara. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.
 
 

Saugojimo terminas

Sanitex saugos Cash&Carry kliento kortelės administravimo tikslu tvarkomus asmens duomenis 10 metų po paskutinio jos panaudojimo. Šis duomenų saugojimo terminas yra reikalingas, kad Sanitex galėtų pasinaudoti savo teisių ir teisėtų interesų gynyba.

Sanitex saugos tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis 3 metus nuo paskutinio naujienlaiškio atidarymo. Nebent savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros atšauksite anksčiau.
 
 

Teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  1. žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomus duomenis, duomenų gavėjus, kuriems buvo ar bus atskleisti duomenys, duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją apie duomenų rinkimo šaltinius bei turimas teises;
  3. prašyti, kad Sanitex leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  4. nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  5. gauti asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kuriuos pateikėte Sanitex, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Sanitex tiesiogiai persiųstų tokius duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
  6. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt).
 

Susisiekite

Jūs galite pasinaudoti nurodytomis savo teisėmis kreipdamiesi į Sanitex el. paštu privacy@sanitex.eu.