Cigars (machines production)

Cigar Candlelight Senoritas Red, 5 pcs.
Code: V91Z9V9
Barcode: 4012922295040
Cigars C/L BLOCK CORONOA SUMATRA, 5 pcs.
Code: V91Z112
Barcode: 4012922617040
Cigars C/L SENORITAS SUMATRA, 10 pcs.
Code: V91Z116
Barcode: 4012922615091