Flamable liquid for lamps and torches, 1 l

Naudojamas kaip kuras visų tipų lauko žibalinėms lempoms, fakelams, primusams ir pan.
Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučius. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų. Vengti patekimo ant odos.prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pak
Document