Acetone, 0,5 l

Naudojamas nitriemalinių dažų ir lako skiedimui
Labai degus. Dirgina akis. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiuvimą ir skilinėjimą. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Document