Measure from mosquitoes, ticks REPELENT PLUS, 150 ml, 1 pcs

Product composition

dietil-meta-tualamidas
Uodams, erkėms, mašalams atbaidyti
ILaikyti vaikams neprieinamoje vietojeP210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.NerūkytiP211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltiniusP251 Nepradurti ir nedeginti net
Tinkamas purkšti ant odos ar drabužių. Neskirtas pramoniniam arprofesionaliam naudojimui.