Insecticide SUPER COBRA Combined, for flying and crawling in

Product composition

Cyphenothrin 0.15%, d-Tetramethrin 0.15%
Priemonė prieš tarakonus, muses, uodus.
Ypač degi. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Neištuštinti į kanalizaciją. Saugoti nuo vaikų. Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant kokios nors įkaitintos medžiagos. Saugoti nuo uždegimo šaltini
Suplakti flakoną prieš naudojimą ir naudojimo metu. Naikinant tarakonus: Purkšti priemonę ant vabzdžių ar vietų, kur jų būna, iš 20cm atstumo. Ilgalaikei apsaugai išpurkšti tas vietas dar kartą. Išpurškus išeiti iš patalpos ir leisti priemonei veikti 10-
Document