Oxygen based presoak and disinfecator for dishes S 1 HYPO DIP, 5 l

Product composition

Anjoniniai tenzidai; Nejoniai tenzidai; Fosfonatai; Silikatai; Polikarboksilatai; Natrio hidroksidas; Natrio hipochloridas
Skirtas indų balinimui ir dezinfekuojančiam plovimui rankiniu būdu, taip pat indaplovių vidinių dalių dezinfekcijai.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Dėvėti apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nelaimingo atsitikimo
Indų balinimui ir dezinfekavimui: 10-20ml/1L vandens. Užmerkti tirpale 10-15min., po to gerai nuskalauti vandeniu.
Document