Drain cleaner ARLI CLEAN, 1 l

Product composition

Natrio hidroksidas, natrio metasilikatas, nejoninės APM <5%.
Greitai ir efektyviai ardo ir valo kanalizacijos vamzdžiuose susikaupusius riebalus, muilo apnašas, plaukų likučius ir kitus teršalus, bei pašalina nemalonų kvapą.
Stipriai nudegina. Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę.)


150-200 ml valiklio įpilkite į kriauklės, vonios ar unitazo angą, palaikykite 2-3 valandas ir gausiai perplaukite vandeniu. Jei vamzdis visiškai užsikimšęs, dozę padvigubinkite.Valiklio nenaudokite chromuotų, ar šarmams neatsparių spalvotų paviršių valymui.


Document