Trip. act. toothpaste ECODENTA, w white clay, propolis & Teavigo 100ml