Kvass

Kvass RIGAS KVASS, 1,5 l
Code: U183434
Barcode: 4770135216657
Kvass RAUDONA MESKA, 1,75 l
Code: V191579
Barcode: 4770346223925
Kvass SALYKLINĖ, 1,5 l
Code: V19157A
Barcode: 4770346223932
Kvass GUBERNIJA DUONOS, dark rye, 0,5l GL
Code: V19T71A
Barcode: 4770395222023
Kvass GUBERNIJA DUONOS, dark rye, 0,5l AL
Code: V19T728
Barcode: 4770395227738
Kvass RUGILĖ, 1,5 l, PET
Code: V19T72A
Barcode: 4770395227790
Kvass RUGILĖ, skardinėje, 0,5 l
Code: V19T72C
Barcode: 4770395227769
Kvass  BLINDOS Gardžioji , 1,5 l, PET
Code: V19T832
Barcode: 4770349227685
Kvass SMETONIŠKA, 2 l, PET
Code: V19T996
Barcode: 4770301229597
Carbonated kvass SMETONISKA duonos gira, 0,5 l can
Code: V19T997
Barcode: 4770301229740
SMETONIŠKA kvass fermented, carbonated, 1,5 l
Code: V19T99A
Barcode: 4770301229603
Kvass SMETONISKA DUONOS GIRA, 1l, PET
Code: V19T99C
Barcode: 4770301229610