Cappers RISTORIS, in vinegar, 10-15 mm, 810 g/ 380 g