Freeze dried products

Freeze-dried basil, 5 g
Code: V332318
Barcode: 4779048621084
Freeze-dried cranberries, 12 g
Code: V332314
Barcode: 4779048620797
Freeze-dried tomatoes, 15 g
Code: V332317
Barcode: 4779048620711
Freeze-dried raspberries, 15 g
Code: V332309
Barcode: 4779048620674
Freeze-dried strawberries, 15 g
Code: V332310
Barcode: 4779048620636
Freeze-dried blueberries, 25 g
Code: V332313
Barcode: 4779048620759
Freeze-dried begonias flowers, 25 g
Code: V33231A
Barcode: 4779048621138
Freeze-dried lollipop flowers, 25 g
Code: V33231C
Barcode: 4779048621145
Freeze-dried petals of dahlias, 25 g
Code: V33231E
Barcode: 4779048621152
Freeze-dried orphan flowers, 25 g
Code: V33231F
Barcode: 4779048621169
Freeze-dried red clover flowers, 25 g
Code: V33231H
Barcode: 4779048621176
Freeze-dried rose petals, 25 g
Code: V33231J
Barcode: 4779048621183
Freeze-dried hyacinth rings, 25 g
Code: V33231K
Barcode: 4779048621190
Freeze-dried sowthistle, 25 g
Code: V33231L
Barcode: 4779048621206
Freeze-dried hydrangea flowers, 25 g
Code: V33231M
Barcode: 4779048620100
Redcurrant LIOFI, freeze dried, 30 g
Code: V365425
Barcode: 5907616713247
Blueberry whole LIOFI, freeze dried, 30 g
Code: V365426
Barcode: 5907616713186
Pineapple LIOFI, freeze dried, 30 g
Code: V365427
Barcode: 5907616705976
Raspberry LIOFI, freeze dried, 30 g
Code: V365428
Barcode: 5907616713070
Raspberry grits LIOFI, 2–4 mm, freeze dried, 30 g
Code: V365429
Barcode: 5907616705983
Strawberry LIOFI, freeze dried, 30 g
Code: V36543A
Barcode: 5907616713001
Strawberry grits LIOFI, 0-6 mm, freeze dried, 30 g
Code: V36543C
Barcode: 5907616705990
Cherry LIOFI, freeze dried, 30 g
Code: V36543E
Barcode: 5907616713117
Freeze-dried mango, 30 g
Code: V332315
Barcode: 4779048620902
Freeze-dried pineapple, 30 g
Code: V332316
Barcode: 4779048620889
Freeze-dried garlic, 5 g
Code: V332319
Barcode: 4779048620995