Frozen mushrooms

no image
Frozen mushrooms, chopped, 1kg
Code: U51H290
Barcode: 5902815701330
no image
Frozen chanterelles, 1 kg
Code: U51H2AC
Barcode: 4770219300531
no image
IQF chanterelles, 1 kg
Code: V50623J
Barcode: 4779039220289
no image
IQF chanterelles, blanched, 2 kg
Code: V50623K
Barcode: 4779039220241
Frozen boletus edulis whole,  4-6 cm, 1kg
Code: V506250
Barcode: 5905643054593
Frozen boletus edulis cubes, 1 kg
Code: V506251
Barcode: 5905643054586
Frozen forest mushroms mix, 1kg
Code: V506252
Barcode: 5905643054609
Frozen shiitake quarters, 1kg
Code: V506253
Barcode: 5905643054616
Frozen bay boletus cubes, IQF, 1 kg
Code: V506254
Barcode: 5905643054623
no image
IQF champignons, slices, 2,5 kg
Code: V51Z42R
Barcode: 4771459067086
no image
Frozen champignon sliced, 10 kg
Code: U51H24W
Barcode: 4771459051481
no image
Frozen mushroom slices 2,5 kg
Code: U51H289
Barcode: 5902815700340