Wait please…

Peeler, for left-handed, D 5,5 cm, 11 cm

Peeler, for left-handed, D 5,5 cm, 11 cm