Wait please…

Hard cheese MONTALTO Parmigiano Reggiano Mezzano, DOP, ~800 g

Hard cheese MONTALTO Parmigiano Reggiano Mezzano, DOP, ~800 g